25.05.2017

Oikean öljyn valinta

Maamme käyttöolosuhteet ovat erityisen vaativat. Vaihtelevien sää- ja kuormitusolosuhteiden vuoksi oikean öljyn valintaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Seuraavassa öljyn valintaan liittyviä seikkoja.
Alt

Synteettinen vai mineraaliöljy

Vaikka nykyaikaisissa voiteluaineissa käytetään suuria määriä erilaisia lisäaineita tehostamaan valmiin tuotteen voiteluominaisuuksia, on käytetyllä perusöljyllä ratkaiseva merkitys ko. tuotteen suorituskykyyn.

Markkinoillamme olevat täyssynteettiset liikkuvan kaluston voiteluaineet ovat yleensä synteettisiin hiilivetynesteisiin perustuvia tuotteita, joilla oikein formuloituina saavutetaan seuraavat seitsemän merkittävää etua mineraaliöljyihin verrattuna: Erinomaiset viskositeetti-/lämpötilaominaisuudet ja leikkauskestävyys takaavat paremman kulumissuojan. Hyvä hapettumis- ja lämmönkestävyys vähentää karstanmuodostusta, mikä puolestaan vähentää nakutusta ja jälkikäyntiä.

Korkea viskositeetti-indeksi ja hyvä juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa (jähmepiste n. -50°C) varmistavat laitteiden toimivuuden kylmissä olosuhteissa. Pitkä käyttöikä mahdollistaa koneenrakentajien maksimivaihtovälien hyödyntämisen. Alhainen haihtuvuus vähentää öljynkulutusta. Hyvät kitkaominaisuudet mahdollistavat polttonesteen säästön ja tehonlisäyksen. Synteettiset öljyt sopivat paremmin nykyaikaisiin katalysaattoriautoihin.

Moottoriin

Moottoriöljyä valittaessa on aina muistettava kaksi seikkaa: oikea viskositeetti ja oikea laatu. Öljyn viskositeetti eli SAE-luokka valitaan käyttöolosuhteiden ja moottorin valmistajan suositusten mukaan.

Bensiinimoottoriöljyjen korkeimmat laatuvaatimukset ovat ACEA A3 ja API SM. Kun käyttää nämä vaatimukset ylittävää, tunnettua öljymerkkiä, voi olla varma öljyn oikeasta laadusta. Raskaan kaluston dieselmoottoriöljyjen korkeimmat laatuvaatimukset ovat ACEA E6, E7 ja API CI-4. Henkilö- ja pakettiautojen dieselmoottoriöljyjen laatuvaatimus on yleensä ACEA B3 tai B4 (eurooppalaiset) tai API CF-4/CF (amerikkalaiset).

2-tahtimoottoriin

2-tahtimoottoriöljyn valinnassa on ensisijaisesti huomioitava öljyn oikea suorituskykyluokka ts. API-, ISO- tai NMMA-luokitus. API TC

(ISO-L-ETC) -luokituksen täyttävä 2-tahtimoottoriöljy soveltuu käytännössä lähes kaikkien maissa toimivien 2-tahtimoottoreiden voiteluun. API TC -luokan öljyä voidaan käyttää sekä matalaviritteisissä 2-tahtimoottoreissa, joissa vaatimus on API TA tai TB, että suuritehoisissa ja nopeakäyntisissä moottoripyörien, moottorikelkkojen ja moottorisahojen moottoreissa, joissa vaatimuksena on API TC -luokan öljy. Perämoottoreiden voiteluainevaatimuksena on yleensä tuhkautumaton NMMA TC-W3 -luokan öljy.

Vaihteistoon

Myös vaihteistoöljyä valittaessa on otettava huomioon oikea SAE-luokka ja laatu. Vaihteistoöljy Vaihteistoon valitaan käyttöolosuhteet ja valmistajan vaatimukset huomioiden. Laatuvaatimus on aina varmistettava ohjekirjasta, merkkikorjaamolta tai öljy-yhtiön suosittelusta.

Käsivalintaisen vaihteiston öljyn laatuvaatimus saattaa olla API GL-1, GL-4, GL-5, automaattivaihteistoöljy tai moottoriöljy.

Automaattivaihteistoissa vaatimus on tietyntyyppinen automaattivaihteistoöljy.

Hydrauliikkaan

Hydrauliikkaöljyillä ei ole yleisiä laatuluokitteluja. Tässä yhteydessä voidaan käsitellä vain yleisiä valintaperusteita. Hydrauliikkaöljyä valittaessa on ensin tutustuttava valmistajan vaatimuksiin ja mahdollisiin takuuehtoihin.

Lisäksi on selvitettävä koneen käyttöolosuhteet ja tarkistettava, ovatko ne valmistajan suosittelun mukaiset. Korkealaatuinen hydrauliikkaöljy antaa parhaan takuun hydrauliikan toiminnalle ja mahdollisimman pitkälle käyttöiälle.