Castrol voitelurasvat

Castrol voitelurasvat

Voitelurasvaa käytetään kohteissa joissa öljyvoitelu ei ole mahdollinen toteuttaa. Tälläisiä kohteita ovat esimerkiksi laakerit ja liukupinnat joita ei ole mahdollista rakentaa suljettuun tilaan. Alla olevista linkeistä voit tutustua laadukkaisiin Castrol-voitelurasvoihin, joita on tarjolla niin teollisuuden kuin liikkuvankalustonkin tarpeisiin. Voiteluaineasiantuntijamme auttavat mielellään oikean rasvan valinnassa joten elä epäröi vaan ota yhteyttä!

Mobilith SHC 460

Laajan käyttölämpötila-alueen litiumkompleksilla saennettu rasva.

Mobilith SHC 460 on NLGI 1,5 -luokan, ISO VG 460 -luokan synteettiseen perusöljyyn perustuva korkeapainerasva, joka on tarkoitettu teollisuuden ja merenkulun vaativiin käyttökohteisiin. Rasva suojaa erinomaisesti raskaasti kuormitettuja hidaskäyntisiä tai keskinopeita laakereita, ja sillä on erinomainen vedensietokyky. Mobilith SHC 460 on osoittautunut erinomaiseksi ratkaisuksi teräs- ja paperitehtaissa sekä merenkulun käyttökohteissa. Suositeltava käyttölämpötila-alue on -30 °C*...+150 °C.

NLGI 1,5

Tuotetiedot

Mobilith SHC 007

Laajan käyttölämpötilan litiumkompleksilla saennettu rasva.

Mobilith SHC 007 on NLGI 00 / ISO VG 460 -luokan voitelurasva synteettisellä perusöljyllä, jonka suositeltava käyttölämpötila-alue on -50 °C...+150 °C (sopivin voiteluvälein). Se on tarkoitettu pääasiassa korkeissa lämpötiloissa toimivien rasvatäytteisten vaihteistojen voiteluun, kun tavanomaisten puolijuoksevien rasvojen käyttöikä on liian lyhyt. Se sopii myös raskaiden perävaunujen pyörännapojen voiteluun.

NLGI 00

Tuotetiedot

Mobil Chassis Grease LBZ

Mobil Chassis Grease LBZ on puolijuokseva, synteettisiin öljyihin perustuva NLGI 00-000 -luokan rasva.
Se on erityisesti kehitetty raskaan kaluston keskusvoitelujärjestelmiä varten.
Erityisen koostumuksensa ja puolijuoksevuutensa ansiosta Mobil Chassis Grease LBZ:lla on erinomainen juoksevuus erittäin matalissa lämpötiloissa ja pitkissä putkistoissa. Öljykalvo tarttuu hyvin eikä valu pois edes koneen seisoessa. Rasva kulkeutuu nopeasti voitelukohteisiin. Hyvä ruosteenestokyky suojaa alustan voitelukohteita myös maantiesuolan vaikutukselta ja rungon voitelukohtia ruostumiselta. Mobil Chassis Grease LBZ on yhteensopiva NBR-, ACM- ja FKM-materiaaleista valmistettujen tiivisteiden kanssa, edellyttäen että ne soveltuvat käyttölämpötiloihin.

Tuotetiedot

Mobil Grease XHP 322 MINE

Ensiluokkainen molybdeMobilgrease XHP™ Mine -tuotteet on erityisesti suunniteltu erittäin raskaasti kuormitettujen maanrakennus- ja kaivoskoneiden voiteluun. Tätä 5 % molybdeenisulfidia sisältävää litiumkompleksirasvojen sarjaa, jota on saatavissa kaikissa NLGI-luokissa, voidaan käyttää lukuisissa käyttöolosuhteissa ja lämpötiloissa. Mobilgrease XHP Mine -sarjan rasvojen etuna on erinomaiset korkeapaine- ja kulumisenesto-ominaisuudet, hyvä kiinnitarttuvuus, erinomainen vesihuuhtelun ja vesiroiskeiden kestävyys ja pidemmät huoltovälit ankarissa käyttöolosuhteissa. Näillä raskaaseen käyttöön tarkoitetuilla rasvoilla on erinomainen rakenteellinen kestävyys. Ne eivät syövytä laakereiden teräs- tai kupariseoksia, ja ne ovat yhteensopivia tavanomaisten tiivistemateriaalien kanssa.enidisulfidia sisältävä litiumkompleksirasva

Tuotetiedot

Mobil Grease XHP 222

Mobilgrease XHP™ 220 -sarjan rasvat ovat erittäin kestäviä litiumkompleksiperustaisia korkeapainerasvoja, jotka soveltuvat hyvin monenlaiseen raskaaseen käyttöön ja vaihteleviin olosuhteisiin. Hyvä kemiallinen kestävyys sekä erinomainen ruosteen- ja korroosionestokyky. Rasvoilla on korkea tippumispiste ja korkein suositeltava käyttölämpötila on noin 140 °C. Mobilgrease XHP 220 -rasvat perustuvat ISO VG 220 -luokan perusöljyyn ja ne ovat saatavissa NLGI-luokissa 00, 0, 1, 2 ja 3.

Mobilgrease XHP 220 -rasvat on suunniteltu lukuisiin käyttökohteisiin teollisuudessa, liikkuvassa kalustossa, rakennusalalla ja merenkulussa. Niiden suorituskykyominaisuudet tekevät niistä ihanteellisen ratkaisun vaativiin olosuhteisiin, joissa esiintyy korkeita lämpötiloja, kosteutta, suuria kuormia ja iskukuormituksia ja joissa halutaan pitkät voiteluvälit. Mobilgrease XHP 222 Special on 0,75 % molybdeenidisulfidia sisältävä korkeapainerasva, joka suojaa kulumiselta edestakaisissa liikkeissä ja muissa olosuhteissa, jotka aiheuttavat voitelukalvon ohentumista.

Tuotetiedot

Mobilux EP 2

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 004 ja 023 -sarja koostuu neljästä erittäin suorituskykyisestä teollisuuden yleisvoitelurasvasta ja kahdesta puolijuoksevasta erikoisrasvasta. Näillä litiumhydroksistearaattirasvoilla on erinomainen kulumisenestokyky ja ruosteenestokyky sekä hyvä vedensietokyky. Rasvoja on saatavilla NLGI-luokissa 000–3, ja perusöljyjen viskositeeteissa ISO VG 150 ja 320.

Mobilux EP 0, 1, 2 ja 3 -rasvoja suositellaan useimpiin teollisuuden käyttökohteisiin. Rasvat suojaavat erinomaisesti ruostumiselta ja korroosiolta, minkä lisäksi ne vastustavat tehokkaasti vesihuuhtelua. Siksi ne sopivat erityisen hyvin olosuhteisiin, joissa laitteet altistuvat vedelle tai kosteudelle. Mobilux EP 0 ja 1 sopivat keskusvoitelujärjestelmiin. Mobilux EP 2 ja 3 ovat yleisrasvoja. Rasvojen suositeltava käyttölämpötila-alue on -20…+130 °C, mutta niitä voidaan käyttää korkeammissakin lämpötiloissa, jos voiteluväliä lyhennetään vastaavasti.

Tuotetiedot

Mobilux EP 004

Mobilux EP 004 ja Mobilux EP 023 sopivat erityisesti suljettujen hammasvälitysten ja laakereiden voiteluun kohteissa, joissa kotelon tiivistys on puutteellinen. Niitä voidaan käyttää myös muissa teollisuuden käyttökohteissa, joissa tiivistevuotojen takia tavanomaiset vaihteistoöljyt eivät pysy vaihdelaatikossa, ketjukotelossa jne. Mobilux EP 004 -rasvan suositeltava käyttölämpötila-alue on -20…120°C ja Mobilux EP 023 -rasvan -20…120°C.

Tuotetiedot

Mobilgrease Special

Mobilgrease Special on korkealuokkainen litiumhydroksistearaattipohjainen korkeapainerasva. Rasva suojaa kulumiselta, ruostumiselta ja korroosiolta sekä ehkäisee vesihuuhtoutumista ja hapettumista korkeissakin lämpötiloissa. Rasva sisältää molybdeenidisulfidia, joka antaa lisäsuojaa kulumista vastaan. Mobilgrease Special on raskaaseen käyttöön tarkoitettu, monipuolinen ajoneuvorasva, joka sopii henkilö- ja kuorma-autoihin, maataloustraktoreihin, maanrakennus- ja kaivosteollisuuden koneisiin sekä muuhun liikkuvaan kalustoon. Rasvan suositeltava käyttölämpötila-alue on -20°C...+130°C.Koska Mobilgrease Special -rasvan sisältämä molybdeenidisulfidi parantaa kulumisenestokykyä, se sopii erityisesti raskaasti kuormitettujen ja tärinälle tai liukumiselle altistuvien laakereiden voiteluun.

Tuotetiedot

Castrol CLS-rasva

Puolijuokseva rasva äärimmäisiin paineisiin, sopii hyötyajoneuvojen keskusvoitelujärjestelmiin.

MAN 283 Li-P 00/000
MB:n hyväksyntä 264.0
NLGI-luokka 00/000

Tuotetiedot

Castrol High Temperature -rasva

Tämä monikäyttöinen ja äärimmäisiä paineita kestävä rasva on kehitetty voitelemaan useita erilaisia liuku- ja vierintälaakereita, jotka vaativat kuorman kestävää suojausta olosuhteissa, joissa todennäköisesti syntyy jatkuvasti tai ajoittain korkeita lämpötiloja.
NLGI-luokka 2

Tuotetiedot

Castrol Moly -rasva

Tämä monikäyttöinen ja raskaaseen käyttöön sopiva rasva on hyvä valinta useisiin sovelluksiin, joissa esiintyy paljon liukuvaa ja edestakaista liikettä ja kun voi esiintyä korkeaa kuormitusta tai iskukuormitusta.
NLGI-luokka 2

Tuotetiedot

Castrol Multipurpose Rasva

Tämä litiumpohjainen rasva on tarkoitettu useiden erilaisten autoilualalla käytettävien liuku- ja vierintälaakereiden voiteluun. Sen erinomainen rakenteellinen vakaus tekee siitä erityisen sopivan henkilöautojen, bussien ja kuorma-autojen pyörien laakereihin, joiden käyttölämpötilat pysyvät annettujen rajoitusten mukaisina.
NLGI-luokka 2

Tuotetiedot

Castrol Spheerol LCX 6002

Superlitiumkompleksirasva, joka suoriutuu loistavasti erikoissovelluksissa, kuten kuljettimissa, runkojen voitelukohdissa, kauhojen saranoissa, lastauskoneiden raskaasti kuormitetuissa liukulaakereissa ja muissa kaivosteollisuuden ja rakennusalan laitteistoissa.
NLGI-Luokka 2

Tuotetiedot
Filtron logo
Castrol logo
Shell logo
Mobil logo
Fuchs logo
Bluechem logo