Hybridiauton huolto

Hybridiauton huolto mukailee pelkän polttomoottorin voimalla kulkevien sisarmalliensa huoltoa, vaikka erojakin toisaalta löytyy. Tutustu nyt aiheeseen!
Hybridiauton huolto ei hinnaltaan eroa paljoa perinteisen auton huollosta.

Hybridiauton huolto mukailee pelkän polttomoottorin voimalla kulkevien sisarmalliensa huoltoa, eivätkä huoltovälit tai huolto-ohjelmat eroa merkittävästi toisistaan. Vaikka hybridiauton toisena voimanlähteenä useimmiten toimiikin lähes huoltovapaa sähkömoottori, on rinnalla toimivan polttomoottorin ja muun auton säännöllinen huolto yhtä tärkeässä osassa, kuin pelkästään bensiini- tai dieselmoottorilla varustetussa autossa. 

Hybridiauton huollossa tarvitaan kuitenkin usein testeriyhteyttä ajotietokoneeseen, jotta huollon turvallinen suorittaminen on mahdollista. Myös hybridien sisältämä korkeajännitteinen sähkötekniikka asettaa vaatimukset lain puolelta, jonka vuoksi huoltoliikkeen asentajilla pitää olla SFS6002 -sähkötyöturvallisuuskurssi suoritettuna.

Mitä tarkoittaa hybridiauto?

Hybridiauto tarkoittaa autoa, jossa on yhdistettynä kaksi eri voimanlähdettä. Tuotannossa olevissa autoissa voimanlähteenä ovat lähes aina sähkö- ja polttomoottorin (diesel tai bensiini) yhdistelmä. Hybridimoottorilla varustetulla autolla saavutetaan pienempi polttoaineen kulutus ja pienemmät päästöt. Polttoainehintojen voimakas nousu sekä ympäristöarvojen arvotuksen kasvu ovat nousseet yhä keskeisempään rooliin auton valinnassa, sillä viime aikoina hybridiautojen osuus on Suomen autokannassa kokenut voimakkaan kasvun. Hybridiautojen osuus ensirekisteröinneistä on vuonna 2021 jo lähes 50% (lähde: Autoalan tiedotuskeskus).

Hybridit voidaan jakaa kahteen eri päätyyppiin

Eri valmistajien ja mallien välillä hybridien toiminnassa syntyy eroja voimanlähteiden käytöstä ajossa ja niiden yhdistelystä. Pelkän sähkömoottorin käyttö on osassa autoja mahdollista, kun taas toisissa sähkömoottori toimii vain polttomoottorin rinnalla avustaen, jolloin kyseessä on ns. kevythybridi. Itse hybriditekniikka ei aseta rajoitteita ajoneuvon käytölle ja siksi sitä voidaan käyttää niin hyötyajoneuvojen, neliveto maastureiden kuin myös erilaisten henkilöautojen voimanlähteenä. Hybridiautot voidaan kuitenkin jakaa kahteen eri päätyyppiin, perustuen akun lataustapaan – itselataaviin ja plug-in-hybrideihin. 

Itselataava hybridi

Suurin osa Suomen liikenteessä olevista hybrideistä lataa akustoa vain ajon aikana polttomoottorin tuottaman energian tai liike-energiasta talteenotetun voiman avulla. Näistä hybrideistä käytetään nimitystä itselataava hybridi, jossa toimintasäde pelkällä sähkömoottorilla on pienempi kuin pistokehybridillä.

Plug-In-hybridi tai pistokehybridi

Plug-In-hybridi tai pistokehybridi -nimitystä käytetään autoista, joissa akustoa voidaan polttomoottorin tuottaman latausenergian sekä talteenotetun liike-energian lisäksi ladata myös verkkovirtapistokkeesta. Pistokehybridien osuus Suomen autokannasta on jonkin verran itselataavia hybridejä pienempi. Plug-In-hybridissä voit myös helposti valita ajatko sähkö- vai polttomoottorilla. Lisäksi niissä on itselataavia hybridejä isompi akku, mikä varmistaa pidemmän toimintasäteen pelkällä akulla ajettaessa. 

Hybrid huolto-ohjelma

Hybrid huolto-ohjelma mukailee polttomoottorin osalta perinteistä autohuoltoa, sillä huoltotoimenpiteet ovat pääkohdiltaan samat kuin ilman sähkömoottorin avustamaa voimaa toimivissa autoissa. Näin ollen esimerkiksi moottorin ilmansuodatin, jäähdytysnesteet ja bensiinimallien sytytystulpat vaihdetaan aivan normaalisti säännöllistä huoltoväliä noudattaen. 

Hybridin sähkömoottori taas on käytännössä huoltovapaa eikä vaihdettavia huoltokohteita yleensä ole. Joissakin malleissa sähkömoottorin jäähdytyksestä huolehtii omalla piirillä toimiva jäähdytysneste, jonka vaihto toki suoritetaan säännöllisesti. Muita vain hybridiauton huollolle ominaisia huoltokohteita ovat esimerkiksi akuston tuuletuksesta huolehtivan puhaltimen ja sen suodattimen säännöllinen puhdistus.

Hybrid huolto-ohjelma ei eroa oleellisesti myöskään muiden huoltokohteiden osalta polttomoottorilla varustetun auton huolto-ohjelmasta. Niin kuin kaikkien autojen, myös hybridiauton huollossa on tärkeä noudattaa valmistajan määrittämiä huoltovälejä ja suorittaa määritetyt huolto- ja tarkistuskohteet ajallaan. Säännöllisesti valmistajan hybrid huolto-ohjelman mukaisesti huollettu auto säilyttää myös takuunsa, vaikka autoa huollettaisiin merkkiliikkeen ulkopuolisella toimijalla. 

Hybrid auton huoltoväli

Hybrid auton huoltoväli noudattaa pääosin samaa kaavaa, johon polttomoottorikäyttöisen auton omistajakin on jo tottunut. Tyypillisesti myös hybrid auton määräaikaishuolto sisältää samat huoltokohteet ja huoltovälit kuin saman merkin muut vastaavat autot ilman sähkömoottoria. Hybrid auton määräaikaishuollon huoltokohteita voivat hieman valmistajasta riippuen olla esimerkiksi:

 • Moottorin öljynvaihto 15-30tkm välein
 • Moottorin ilmansuodatin 30-90tkm välein
 • Ohjaamon raitisilmasuodatin 15-40tkm välein/1vuosi
 • Sytytystulpat 30-90tkm
 • Jarruneste 24 kk:n välein

Lisäksi hybridiauton määräaikaishuollon yhteydessä suoritetaan kunkin huoltosisällön mukaiset tarkistukset, joita voivat olla esimerkiksi:

 • Moottorin öljyvuodot
 • Ohjausnivelet
 • Hammastanko / ohjausvaihde
 • Ohjauspylvään kiinnitys
 • Vetoakselin nivelet/tiivisteet/suojakumit
 • Jousitus
 • Iskunvaimennin / kiinnitykset
 • Pakoputkisto / kiinnitykset 

Hybridi auton akun vaihto ja käyttöikä

Hybridi auton akun vaihto ei auton elinkaaren aikana ole lähes koskaan tarpeen. Akun käyttöikä on siis käytännössä sama kuin auton, sillä normaalissa käytössä akuston menettämä kapasiteetti ei ole kovin merkittävä ja uuden ajoakun vaihdon todella korkea hinta ei tee siitä taloudellisesti lähes koskaan kannattavaa. Hybridi auton akun kapasiteetin pienentyessä hybridi ei enää pysty käyttämään aivan yhtä paljon sähköenergiaa ja polttoaineen kulutus saattaa hieman nousta, mutta ei merkittävästi.

Autonvalmistajat myöntävät hybridi auton akulle kilometrimäärään ja auton ikään rajatun takuun. Valmistajasta riippuen takuuajat hieman eroavat toisistaan, mutta ovat usein voimassa 100-200tkm kilometriin tai 5-10 vuoteen asti, riippuen kumpi ensin täyttyy. Takuut eivät usein kata akun kapasiteetin normaalia pienentymistä tai vaihtoehtoisesti kapasiteetin pienentymiselle on asetettu jokin raja-arvo. Jotkin maahantuojat voivat myös myöntää takuun jälkeen jatkettua lisäturvaa hybridin akulle, joka edellyttää maksullista merkkikorjaamon tekemää säännöllistä tarkistusta huollon yhteydessä. 

Ylipäätään hybridi auton akun käyttöikä on todella pitkä ja vioittumiset harvinaisia. Usein akkuvian taustalla on jokin ulkoinen vaurio kuten kolari, tai akun elinikää on laskettu lataamalla pistokehybridin akkua pääsääntöisesti vain pikalatauksella. Hybridin akusto koostuu useista akkukomponenteista, joten tarvittaessa akku voidaan korjata vaihtamalla vioittuneet komponentit. Näin ollen korjauskustannukset vievät vain murto-osan verrattuna hybridi auton akun vaihtoon.

Hybridi auton 12 voltin käynnistysakku on sen sijaan aivan tavallinen auton akku, jonka hinta tai vaihtotyö eivät poikkea tavallisen auton akun vaihdosta (lue lisätietoa auton akun vaihdosta). Sähkömoottorin toimintaan tällä akulla ei ole vaikutusta tai yhteyttä. Siinä missä hybridin ajoakuston on laskettu kestävän auton eliniän, on 12 voltin akun elinikä keskimäärin noin 5 vuotta.

Hybrid huolto hinta

Hybrid huolto hinta ei pidemmällä aikavälillä tarkastellessa eroa merkittävästi tavallisen autohuollon hinnasta – jotkin yksittäiset huoltokohteet voivat nostaa hybridautoilijan huoltokustannuksia tavalliseen autoilijaan verrattuna, mutta on myös useita kohteita, jotka ovat hybrideissä edullisempia tai harvemmin suoritettavia.

Hybrid öljynvaihto 

Hybrid huollon hintaa tavalliseen autoon verrattuna kasvattaa esimerkiksi se, että joissakin tapauksissa hybrid öljynvaihto on määritetty vaihtoväliltään tiheämmäksi kuin pelkällä polttomoottorilla varustetussa mallissa. 

Pieni polttoaineen kulutus tai ajorytmistä johtuen pelkän akun voimalla ajaminen voivat kuitenkin johtaa tankissa olevan polttoaineen vanhentumiseen, joka muodostaa karstaa ja lietettä polttoainejärjestelmään. Siksi puhdistuskemikaalien säännöllinen käyttö polttoaineen seassa on hybridautoilijalle ensiarvoisen tärkeää, vaikka se omalta osaltaan nostaa hieman huoltokustannuksia. Mikäli taas hybridi on varustettu vaihdettavalla polttoainesuodattimella, myös sen säännöllisestä vaihdosta on huolehdittava. Lisätietoa näistä huoltotoimenpiteistä löydät öljynvaihto moottoriin ja suodattimet -sivuilta.

Hybrid automaattivaihteiston öljynvaihto 

Hybridiautot ovat lähes poikkeuksetta varustettu automaattivaihteistolla. Säännöllinen hybrid automaattivaihteiston öljynvaihto onkin ensiarvoisen tärkeää, vaikka se nostaakin omalta osaltaan huoltokustannuksia verrattuna tavalliseen manuaalivaihteistolla varustettuun autoon. Hybrid automaattivaihteiston öljynvaihto hinta ei kuitenkaan eroa tavallisen auton automaattivaihteiston öljynvaihdosta, vaan voi joissakin tapauksissa olla jopa edullisempi. Sivustollamme voit myös tutustua tarkemmin automaattihinnastoon sekä automaattivaihteiston öljynvaihdon huoltopalveluun.

Hybrid jarruhuolto

Hybrid jarruhuolto omaa usein polttomoottoriautoja pidemmät huoltovälit – hybridiautojen liike-energian talteenotto säästää auton mekaanisia jarruja ja siksi jarrupalojen ja -levyjen vaihtoa ei tarvitse suorittaa niin usein. Toisaalta mekaanisten jarrujen vähäinen käyttö voi omalta osaltaan aiheuttaa jarrujen ruostumista tai jumiutumista, joten hybrid jarruhuolto kannattaa toteuttaa säännöllisesti jarrujen herkistelyn / puhdistushuollon osalta. 

Hybridiauton huolto Öljypisteellä

Öljypisteellä hybridiauton huolto suoritetaan vankalla ammattitaidolla ja asentajamme ovat suorittaneet SFS 6002-sähköturvallisuuskurssin. Teemme hybrid määräaikaishuollot aina autonvalmistajan määrittämän huolto-ohjelman mukaisesti, jolloin ajoneuvosi säilyttää valmistajan myöntämän takuun. 

Öljypisteellä onnistuvatkin kaikki tarvitsemasi hybridiauton huollot, mukaan lukien esimerkiksi määräaikaishuollot, vuosihuollotsuodattimen vaihdotöljynvaihdot, jarruhuollotilmastointihuollot sekä polttimon vaihdot. Yleisimmät meillä huolletut hybridimallit ovat mm:

 • Toyotan Hybridi ja Plug-in-hybridit mallit mm. Prius, Auris. RAV4, C-HR, Yaris, Corolla
 • Mitsubishin hybridit: mm. Outlander PHEV
 • Volvon Hybridit: mm. S-sarja, XC-sarja ja V-sarjan D6, T6, T8 moottoreilla varustetut mallit
 • Kaikki Audin Mild hybrid-mallit, mm Q5, Q7, A3, A5, A6, A7.
 • Lexus hybridit: mm. RX, IS, CT, GS -mallit

Merkkikohtaista hybridiauton huoltohintaa voit kysyä asiakaspalvelustamme.