Ilmastointihuollon hinta ja hintavertailun perusteet

Ilmastointihuollon hinta voi vaihdella suuresti, riippuen huollon sisällöstä ja eritoten siitä, sisältääkö huoltohinta kylmäaineen eli ilmastointikaasun.
Ilmastointihuollon hinta ei välttämättä sisällä kylmäainetta, jolloin lopullinen huoltohinta saattaa yllättää kuluttajan.

Ilmastointihuollon hinta voi olla vaikea vertailukohde, jos ei osaa ottaa huomioon hintaan vaikuttavia tekijöitä – palveluntarjoajia vertaillessa on tärkeintä huomioida, sisältyykö ilmoitetun huollon hintaan kylmäaine / ilmastointikaasu. Halvin hinta kun ei useinkaan sisällä vielä kylmäainetta, vaan lopullinen hinta määräytyy sen mukaan, kuinka paljon kaasua järjestelmään lisätään. Osa huoltoliikkeistä ilmoittaa huollon hintaan sisältyvän kaasumäärän ja ylimääräisille grammoille erillisen hinnan.

 

Auton ilmastointikaasu ja kylmäaine vaikuttavat huoltohintaan

Öljypisteellä R134a-kaasua käyttävien autojen ilmastointihuollon hinta on selkeyden vuoksi kiinteä 85€ ja sisältää kaiken huollossa käytettävän kaasun. Tällöin kuluttaja tietää etukäteen lopullisen hinnan, eikä yllätyksiä tule.

Järjestelmässä olevaa ilmastointikaasun määrää ei ennen ilmastointihuoltoa voi tietää. Näin ollen kun hinnan päälle lisätään käytetty kaasu, tai hintaan sisältyy vain x-määrä kaasua, voi lopullinen hinta poiketa merkittävästikin ilmoitetusta alkaen hinnasta. R134a -järjestelmien kokonaiskylmäainemäärä asettuu usein 350-900 gramman välille ja tyypillinen huollossa lisättävä määrä on noin 50% kokonaismäärästä.

Uudemmissa järjestelmissä käytettävä HFO1234yf-kaasu on hankintahinnaltaan huomattavasti vanhaa ilmastointikaasua kalliimpaa, joten sen hinnoittelussa myös Öljypisteellä käytetään grammaperusteista hinnoittelua. Öljypisteen huollon hinta 99€ sisältää 100 grammaa kaasua ja ylimenevän kaasun hinta on 20€ / 100 gr. Käytössä olevissa järjestelmissä kaasun kokonaismäärä asettuu lähes aina alle 500 gramman, tyypillisesti huollossa lisättävän kylmäaineen jäädessä useimmiten alle 200 gramman. Useimmiten 1234yf-kaasua käyttävien järjestelmien lopullinen ilmastointihuollon hinta on n. 130€ Öljypisteellä. 

 

Ilmastointikaasun hinta ja saatavuus

R134a-ilmastointikaasun hinta ja saatavuus markkinoilla vaihtelevat merkittävästi vuosien välillä. Eritoten EU:n 2006/40/EY asetus on vaikuttanut huomattavan paljon R134a kaasun hintaan ja saatavuuteen. Etenkin vuonna 2018 kaasun saatavuus oli todella vaikeaa ja hinnat nousivat jopa kymmenkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna. Sittemmin kaasun saatavuus on helpottunut ja hintataso laskenut noista vuosista, jääden kuitenkin pysyvästi takavuosia huomattavasti korkeammalle. 

R1234yf-kaasua käytetään nykyisissä ajoneuvoissa ja sitä on voinut tulla vastaan jo 2011 vuosimallin autoissa. 1234-yf kaasun hinta taas on huomattavasti vanhaa kaasua arvokkaampaa, mutta sen hinnan kehitys on ollut laskusuuntainen toisin kuin vanhoissa järjestelmissä käytetyn R134a-kaasun. Uuden kylmäaineen saatavuudessa ei myöskään ole ollut vaikeuksia.

 

Mistä ilmastointihuollon hinta koostuu?

Kuluttajalle ilmastointihuollon hinta ei kuitenkaan kasva tai laske aivan samassa suhteessa kylmäaineen hinnan vaihtelun kanssa, sen näytellessä vain yhtä osaa huollosta. Lopullisen hinnan määräytymiseen vaikuttaakin käytetyn kaasun lisäksi asentajan käyttämä työaika ja ilmastointijärjestelmään lisättävä kompressoriöljy. Lisäksi huoltolaitteen hankinta- ja huoltokustannukset sekä asentajien suorittama TUKES:in hyväksymä koulutus on huomioitava lopullista hintaa määritettäessä.

 

Mitä ilmastointikaasua auton ilmastointilaite käyttää – R134a vai HFO1234yf (R1234yf) kylmäaine?

Mistä tietää kumpaa kylmäainetta auton ilmastointijärjestelmässä on? 

Vuoden 2011 jälkeen tyyppihyväksytyn auton tai vuoden 2017 jälkeen käyttöönotetun henkilöauton ilmastointilaitteessa käytetään uutta R1234yf-kylmäainetta, mutta vuosimallista käytetyn kylmäaineen päätteleminen ei silti ole täysin aukotonta.  

Helpoin keino selvittää omassa autossa käytössä oleva kylmäaine on kurkistaa konepellin alle. Auton konepellin sisäpuolelta tai muusta rakenteesta löytyy usein tarra, johon on merkitty auton käyttämä kylmäainetyyppi sekä järjestelmässä oleva oikea kylmäainemäärä (katso esimerkki-kuva alta sekä toinen sivun yläosasta). 

Kuvassa konehuoneen puolella olevat kylmäainetarrat, joista selviää järjestelmässä käytetyn kylmäaineen tyyppi ja määrä.

Aina tarraa ei kuitenkaan ole ja kylmäainetyyppi ei auton omistajalle selviä. Se ei kuitenkaan estä varaamasta ilmastointihuoltoa, sillä Öljypisteen kaikki huoltopaikat tarjoavat huoltoa molempien kylmäaineiden järjestelmiin. Varaa ilmastointihuolto tästä.

 

Ilmaston lämpenemisen syyt kylmäainemuutosten takana

Miksi vanhaa ilmastointikaasua ei enää käytetä uusissa autoissa? Voiko vanhan kaasun korvata uudella tai päinvastoin? 

Eurooppalainen direktiivi 2006/40/EY astui voimaan vuonna 2011, joka vaatii EU:ssa käytettävien uusien henkilö- ja pakettiautojen käyttävän kylmäainetta, jonka ilmaston lämpenemiseen  vaikuttava luku (GWP) on alle 150. Vanhan kaasun (R134a) GWP-luku on 1430 ja uudeksi kylmäaineeksi valitun HFO-1234yf kaasun GWP-arvo vain 4. Asetuksessa määriteltiin markkinoille saatettavien HFC-yhdisteiden määrä, joka putoaa vuodesta 2015 vuoteen 2030 portaittain 100%:sta 21%:iin (lähde ympäristöministeriö). Asetuksen myötä vanhalle kaasulle asetetut valmistuskiintiöt vaikuttavat kaasun saatavuuteen ja korottavat siksi sen hintaa.

Eri kylmäainetta käyttävien ajoneuvojen ilmastointijärjestelmät ovat varustettuna erilaisilla kylmäaineliittimillä, joten väärää kylmäainetta järjestelmään ei pysty laittamaan. Kylmäaineiden korvaaminen toisella ei myöskään ole mahdollista eikä sallittua. R134a ja R1234yf kylmälaite-järjestelmät ovat toiminnaltaan kuitenkin samantapaisia. Merkittävimpänä erona uusissa järjestelmissä on pitänyt huomioida R1234yf-kylmäaineen tulenarkuus, sen ollessa palava nestekaasu.

 

Tukes valvoo kylmäalaa 

Auton ilmastointihuolto on luvanvaraista toimintaa. Huollon suorittajalta vaaditaan hyväksytysti suoritettua pätevyyskoetta, jonka jälkeen asentaja voidaan ilmoittaa julkiseen kylmäalan pätevyysrekisteriin. Myös kylmäalan töitä suorittavalle yritykselle pitää olla myönnettynä kylmäliiketodistus ja sen on oltava rekisteröitynä Tukesin ylläpitämässä toiminnanharjoittajarekisterissä.

Öljypisteellä ilmastointihuoltoja suorittavat asentajat ovat suorittaneet pätevyyskokeen ja niin yritys kuin asentajat ovat rekisteröity Tukesin rekistereihin. 

Lisätietoa ilmastointihuolloista löydät myös auton ilmastointihuolto pitää tehdä säännöllisesti -blogiartikkelistamme.