Auton huolto – tämä kaikki autohuolloista tulisi tietää

Mitä kaikkea auton huolto sisältää, entä paljonko huoltotoimenpiteet vievät aikaa tai mitä autohuolto maksaa? Lue vastaus kaikkiin kysymyksiisi blogistamme!
Alt

Säännöllinen auton huolto on kaikkein tärkein auton ylläpitoon liittyvä toimenpide, joka huolehtii ajoneuvon luotettavasta toiminnasta. Ammattilainen osaa hoitaa huollon tarvittavan huolto-ohjelman mukaisesti, jolloin kaikki kohteet tulevat oikein huollettua, samalla kun valmistajan myöntämä takuu pysyy voimassa. Eri huoltokohteille on myös määritetty huoltoväli, jota noudattamalla voidaan varmistua auton toimivuudesta. Auton huoltohinnat vaihtelevat huollon laajuuden mukaan. Hintaan vaikuttaa keskeisesti se, kuinka paljon vaihdettavia tai tarkistusta vaativia kohteita kyseiseen huoltoon on määritetty. Halvimmat huollot alkavat usein 100 € tietämiltä, laajemmissa hinnan kivutessa useampiin satasiin.

 

Milloin auto huoltoon?

Auto huolto on aina ennakoivaa eli huoltokohde on huollettava jo ennen vian ilmentymistä. Vika ilmeneekin yleensä silloin, kun jokin huoltokohde on laiminlyöty tai sen huoltoväli on ohitettu. Kun vikatilanne on päällä ja kohde vaatii huoltoa, voidaan puhua korjaamisesta. Auton korjaaminen on aina huoltamista arvokkaampaa ja vaatii usein kalliiden osien vaihtamista. 

 

Auton huoltoväli tulee olla Suomessa lyhyempi

Suomen olosuhteet ovat autolle haastavat, lämpötilojen vaihdellessa aina 30 pakkasasteesta 30 asteen helteisiin, maantiepölyn tukkiessa tärkeitä suodattimia. Siksi auton huoltoväli tulee Suomen olosuhteissa olla lyhyempi. Myös ajoneuvon ohjekirjassa on usein maininta haastavissa olosuhteissa huoltovälin lyhentämisestä. Vaikka ajomäärä jäisi vuodessa kovinkin pieneksi, on auto syytä käyttää vähintään vuosittain kevyessä huoltotarkastuksessa, jossa voidaan varmistua sen hyvästä kunnosta.

 

Määräaikaishuolto-ohjelma

Auton määräaikaishuolto on ajoneuvon valmistajan määrittämä määräaikaishuolto-ohjelma, jota seuraamalla voidaan varmistua huoltokohteiden oikeasta ja ajanmukaisesta huollosta. Takuu-ajan jälkeen kuluttajan on mahdollista siirtyä määräaikaishuoltoa kevyempään huolto-ohjelmaan. Tällöin auton omistajan on itse varmistuttava tärkeimpien huoltokohteiden säännöllisestä huollosta.

Asiantuntevat huoltoliikkeet osaavat opastaa kuluttajaa ajankohtaisista huolloista ajoneuvon huoltokirjaa tutkimalla. Huoltoliikkeet voivat myös tarkistaa vaihdettavien osien kunnon ja informoida asiakasta niiden vaihdon tarpeellisuudesta huollon yhteydessä.

 

Auton huoltoväli-ilmaisin

Ajoneuvojen ajotietokoneeseen on usein ohjelmoitu huoltovälimuistutin, joka muistuttaa huollon ajankohtaisuudesta. Auton huoltoväli-ilmaisin ei kuitenkaan ole täysin luotettava, sillä huoltoväliin vaikuttaa oleellisesti millaisella käytöllä auto on ollut. Huoltoväli-ilmaisimen ilmoittamaa huollon ajankohtaa voidaankin pitää maksimaalisena huoltovälinä.

 

Autojen huolto-ohjelmat – mitä auton huoltoon kuuluu?

Ohessa koottuna keskeisimmät autojen huolto-ohjelmat:

  • Öljynvaihto – auton öljynvaihto voidaan suorittaa myös omana huoltonaan, mutta se kuuluu lähes poikkeuksetta jokaiseen määräaikais- ja vuosihuoltoon.
  • Määräaikaishuolto – valmistajan määrittämä ja säännöllisesti toteutettava autojen huolto-ohjelma, jota on seurattava tarkoin vähintään takuuaika.
  • Vuosihuolto – huoltopaikkojen määrittämä huolto, joka sisältää useimmiten öljynvaihdon sekä kaikki tärkeimmät tarkistukset ja ajoneuvon varman toiminnan säilyttävät pienet huolto-kohteet.
  • Jarrupalojen ja jarrulevyjen vaihto – auton jarrupalat ja jarrulevyt vaihdetaan aina tarvittaessa. Niiden kunto tarkistetaan myös määräaikais- ja vuosihuoltojen yhteydessä.
  • Ilmastointihuolto – suoritetaan 3 - 4 vuoden välein. Huom! Auton ilmastointihuolto ei kuulu määräaikais- eikä vuosihuoltojen huolto-ohjelmaan, vaan se on erikseen ostettava lisäpalvelu.
  • Auton suodattimien vaihdot – ilmansuodatin, raitisilmasuodatin sekä polttoainesuodatin vaihdetaan ennalta määrätyissä määräaikaishuolloissa. Vuosihuolloissa suodattimien kunto tarkistetaan ja ne vaihdetaan tarvittaessa.
  • Polttimon vaihto – auton polttimon vaihto toteutetaan tarvittaessa. Valojen toiminta tarkastetaan määräaikais- ja vuosihuollon yhteydessä.
  • Auton akun vaihto – akku vaihdetaan aina tarvittaessa. Kunto tarkastetaan määräaikais- ja vuosihuolloissa.
  • Auton varoitus- ja merkkivalot – vikakoodit luetaan merkkivalon syttyessä sekä määraikaishuoltojen yhteydessä.

 

Öljynvaihto

Öljynvaihto suositellaan Suomessa suoritettavaksi n.10 – 20tkm välein. Isommalla öljytilavuudella varustetun diesel-auton öljynvaihtoväli on pidempi, kun taas pienempien bensiini- ja kaasutoimisten autojen lyhyempi. Öljynvaihdon yhteydessä on myös aina syytä tarkistaa moottorin ilmansuodattimen sekä raitisilmasuodattimen kunto ja vaihtaa ne tarvittaessa. Lisäksi dieselkäyttöisten autojen polttoainesuodatin tulee vaihtaa vuosittain. 

 

Auton vuosihuolto

Auton vuosihuolto on nimensä mukaisesti vuosittain suoritettava huolto, joka on öljynvaihtohuoltoa hieman kattavampi auton huolto-ohjelma. Vuosihuolto ei kuitenkaan korvaa takuunalaisen auton määräaikaishuoltoa. Takuuajan ohittaneet autot siirtyvät usein vuosihuollon piiriin, kun kuluttaja ei halua enää seurata laajaa ja siksi arvokkainta määräaikashuolto-ohjelmaa.

 

Määräaikaishuollon huoltovälit ja huoltokohteet

Auton määräaikaishuollon huoltovälit ja huoltokohteet ovat määritetty valmistajan toimesta jo etukäteen huolto-ohjelmaan. Takuun säilymisen takia on huolehdittava, että auto seuraa tarkoin huolto-ohjelmaa, eivätkä huoltovälit pääse ylittymään. Toisin kuin yleisesti kuvitellaan määräaikaishuollon saa suorittaa mikä tahansa autohuolto, eikä se näin ollen ole merkkiliikesidonnainen. Määräaikaishuolto on aina suoritettava täysin auton huolto-ohjelman mukaisesti ja vaikka huollon suorittaa merkkiliikkeen ulkopuolinen toimija, se ei vaikuta ajoneuvon takuuseen.

Kun sinua mietityttää auton määräaikaishuollon ja vuosihuollon erot löydät aiheesta lisätietoa blogistamme.

 

Kauanko auton huolto kestää?

Auton huolto kestää eri huolto-ohjelmista ja automerkeistä riippuen minuuteista jopa useisiin tunteihin. Esimerkiksi öljynvaihtohuolto vie nopeimmillaan aikaa vain vajaan vartin verran, mutta nykyautojen monimutkaisemman rakenteen vuoksi se usein venyy keskimäärin noin puoleen tuntiin. Nopean luonteensa vuoksi öljynvaihto onkin usein suosittua suorittaa ilman ajanvarausta asiakkaan odottaessa huollon valmistumista.

Vuosi- ja määräaikaishuollot kestävät keskimäärin noin tunnin verran, mutta laajempien huoltojen kesto saattaa olla reilut parikin tuntia. Huoltoliike osaa usein antaa summittaisen arvion auton huollon kestosta aikaa varattaessa. Auton omistajan päätettäväksi jääkin, haluaako hän jäädä odottamaan huollon valmistumista, vai viekö hän aamulla autonsa liikkeelle ja noutaa sen myöhemmin.

 

Odottamaton vika voi pitkittää auto huollon kestoa

Joskus auto huollossa paljastuu jokin yllättävä vika tai ongelma, johon huoltoliike ei ole voinut ennakkoon varautua, eikä asiakkaalla ole ollut tietoa piilevästä viasta. Tällöin auto jää todennäköisesti pois käytöstä siksi aikaa, ennen kuin uusi varaosa saadaan tilattua. Nykyiset tukkureiden toimitusketjut ja varaosien saatavuudet ovat todella hyvällä tasolla ja lähes poikkeuksetta tarvittavat osat saadaan jo seuraavalle arkipäivälle. Hyvin tyypillinen esimerkkitapaus tällaisesta on jarrupalojen vaihdon yhteydessä huomattu jarrusatulan männän ruostuminen, joka estää uusien palojen asennuksen ja vaatii uuden satulan tilaamisen. 

 

Auton huolto hinta

Auton huolto hinta määräytyy aina tehdyn työn mukaan. Öljynvaihdon hinta on yleensä 70 - 140 €. Lopulliseen hintaan vaikuttaa käytetty öljy ja sen määrä sekä suodattimen hinta ja vaihtotyö. 

 

Vuosihuollon hinta

Vuosihuoltojen hinnat alkavat noin 140 - 170 eurosta ja ne sisältävät moottoriöljyn ja suodattimen vaihdon lisäksi useita tarkistuskohteita. Mikäli huollossa ilmenee puutteita tai vaihdettavia kohteita, laskutetaan ne auton huolto hinnan päälle. Näihin osiin voi lukeutua esimerkiksi likaantunut ilmansuodatin, raitisilmasuodatin tai palanut polttimo.

 

Määräaikaishuollon hinta

Auton määräaikaishuollon hinta alkaa usein noin sadasta eurosta, mutta voi nousta useisiin satoihin tai jopa tuhanteen euroon saakka. Määräaikaishuollon hintaan vaikuttaa huollon laajuus sekä se, kuinka paljon tarkistettavia ja vaihdettavia kohteita huoltoon on ennalta määritetty. Halvimmat määräaikaishuollot sisältävät vain moottoriöljyn vaihdon ja muutaman tarkistuksen, kun taas kalleimpiin huoltoihin voivat kuulua esimerkiksi jakopään hihnan vaihto sekä paljon vaihdettavia nesteitä ja suodattimia.

 

Auton huollon hintavertailu ja tuntiveloitus

Auton huolto hintaa vertaillessa on tärkeää huomioida, että tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia. Huoltosisältöön on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta auton huollon hintavertailu on tasapuolinen ja tarjoukset sisältävät samat vaihdettavat kohteet ja tarkistukset. Auton huollon tuntiveloitus ei useinkaan anna oikeaa kuvaa autohuollon hinnasta, koska siihen vaikuttaa oleellisesti käytettyjen varaosien hinta sekä työhön käytetty aika. Korjaamon ilmoittamasta auton huollon tuntiveloitus hinnasta ei siis voi suoraan päätellä lopullista summaa.

 

Kiinteä hinta vs. autohuollon tuntiveloitus – vältä ikävät yllätykset

Öljypiste käyttää mahdollisuuksien mukaan paljon kiinteää hinnoittelua huoltopalveluissa, joissa se on mahdollista. Näin hinta on aina etukäteen tiedossa ja ikäviltä yllätyksiltä vältytään. Tarkemmat tiedot auton huolto hinnoista löydät Öljypisteen hinnastosta.

 

Auton takuu ja huolto 

Auton takuu ja huolto aiheuttavat usein kysymyksiä. Lähes jokaiselle ajoneuvolle on määritetty oma takuuaika, joka on sidonnainen vuosiin tai ajettuihin kilometreihin. Yleisesti takuuaika päättyy n.100tkm kohdalla. Takuun säilymisen ehtona on, että autoa on huollettu määräaikaishuolto-ohjelman mukaisesti. Määräaikaishuollon saa suorittaa mikä tahansa huolto tai autokorjaamo, mutta se pitää suorittaa aina tarkasti huolto-ohjelmaa noudattaen.

Auton takuu ei siis raukea, vaikka huollot toteutetaan merkkiliikkeen ulkopuolisella toimijalla. Kuluttajan on huolehdittava, että auto tulee aina huollettua ajallaan. Mikäli autoon tulee takuun aikana jokin vika, voi puutteellinen huoltohistoria estää korjauksen menemisen takuun piikkiin, jolloin se jää kuluttajan itsensä maksettavaksi. Jos esimerkiksi ajoneuvon DSG-vaihteistoon tulee vika 80tkm kohdalla, ja huolto-ohjelmassa 60tkm kohdalla ollut vaihteistoöljyn vaihto on jäänyt suorittamatta, ei takuu korvaa vaihteiston korjausta.

 

Auton huolto osamaksulla

Auton huolto osamaksulla onnistuu joissakin huoltoliikkeissä. Autohuollot kun voivat tarjota rahoituspalvelua, joka mahdollistaa huoltolaskun maksamisen itselle sopivissa erissä. Kun sinua kiinnostaa auton huolto osamaksulla, lue lisää Öljypisteen Resurs Bankin kautta tarjoamasta huoltotilistä. Luottohakemus ja tilin avaaminen onnistuvat helposti tästä linkistä

 

Auto huoltoon ilman ajanvarausta

Öljypisteelle voit tuoda auton huoltoon ilman ajanvarausta. Huolto onnistuu odotellessa, jos kyseessä on pienempi toimenpide. Esimerkiksi öljynvaihdoista suurin osa suoritetaan ilman ajanvarausta heti asiakkaan saapuessa toimipisteelle. Samassa yhteydessä pystytään tarkistamaan myös muita huoltokohteita, joihin voivat kuulua mm. ilmansuodattimen ja raitisilmasuodattimen kunto, muiden nestepintojen taso sekä tarvittaessa palaneiden polttimoiden vaihto.

Öljypisteen toimipisteiden varastoista löytyvät Suomen autokantaan oikeat öljyt, suodattimet, polttimot ja muut pikahuoltotarvikkeet, jotka mahdollistavat autohuollon ilman ajanvarausta. Mikäli huolto on ruuhkautunut, voi saapuessa joutua odottamaan hetken. Jos aikataulu on tiukka, voi öljynvaihtoihin myös varata ajan ja näin ollen varmistua, että huolto onnistuu juuri sovittuna ajankohtana.

 

Huollamme kaikki automerkit

Öljypiste huoltaa kaikki automerkit. Ohesta löydät vielä tarkemman listauksen eri automerkeistä sekä linkin niiden ajantasaiseen huoltohinnastoon: 

 

Määräaikais- ja vuosihuollot sekä jarrupalojen vaihto

Määräaikais- ja vuosihuollot sekä jarrupalojen vaihto taas vaativat aina ajanvarauksen. Ajanvarauksella suoritettavat huollot onnistuvat kuitenkin todella nopealla aikataululla, ilman viikkojen jonoja, usein jopa seuraavana päivänä. Ajanvarauksella suoritettaviin huoltoihinkaan ei autoa tarvitse jättää päiväksi, vaan huolto suoritetaan sille määrättynä kellonaikana, jonka jälkeen saat ajoneuvon heti käyttöösi. Huoltojen ajanvaraukseen pääset alla olevasta linkistä.