Auton akun vaihto kannattaa jättää ammattilaiselle

Akun vaihto autoon ei ole vaikeaa – kun sen osaa. Lue blogista miksi auton akun vaihto kannattaa mieluummin jättää ammattilaisten hoidettavaksi kuin tehdä se itse!
Alt

Vanhoina hyvinä aikoina konehuoneen puolella oleva akku vaihdettiin vaikka parkkipaikalla pelkällä jakoavaimella. Sinisten kipinöiden luoman tunnelmavalaistuksen jälkeen asetettiin auton kello osoittamaan oikeaa aikaa, radiokanavat tallennettiin uudelleen ja taas mentiin mutkaista tietä näkymättömiin. 

Tänä päivänä on hieman toisin. Autojen herkkä elektroniikka vaatii akun vaihtajalta oikeaa ammattitaitoa ja todellista perehtymistä aiheeseen. Tulee osata mm. käyttää diagnostiikkalaitetta, joka on monessa akun vaihdossa välttämätön työkalu. Niin uskomattomalta kuin kuulostaakin, voi väärin suoritettu akun vaihto tehdä autoon niin suurta tuhoa, ettei autoa ole enää edes kannattavaa korjata.

Akun vaihto autoon – tehdäkö itse vai viedäkö ammattilaiselle?

Akun vaihto autoon ei ole vaikeaa – kun sen osaa. Kannattaa kuitenkin miettiä kahdesti vaihtaako sen itse vai viekö ammattilaiselle. Akku voi sijaita hankalassa paikassa autossa tai siihen tarvitaan sellaisia työvälineitä, joita ei tavallisen mattimeikäläisen työkalupakista löydy. Ammattilainen suorittaa akun vaihdon varmasti oikein, eikä yllätyksiä tai vahinkoja pääse sattumaan.  

Ohjeet auton akun vaihtoon

Ensimmäiseksi auto kytketään usein ylläpitovirtaan joko akun kaapelikenkien kautta tai auton OBD-portista. Ylläpitovirran ansiosta auton asetukset säilyvät muistissa eikä järjestelmästä nollaudu auton toiminnan kannalta tärkeää tietoa. Myöskään radiota ei tarvitse koodata uudestaan. 

Kaikissa automalleissa ylläpitovarauksen tekeminen ei ole välttämätöntä, eikä joissakin malleissa autoa edes saa pitää ylläpitovarauksessa. Eri automalleissa ylläpitovirran syöttöpaikka vaihtelee ja väärin tehty ylläpitovaraus tai huolimattomuus asennustyössä voi polttaa sulakkeen akun vaihdon aikana. Tätä tapahtuu esimerkiksi silloin, jos auton ovi avataan kesken akun vaihdon. Ovet onkin pidettävä suljettuina ja avaimet kaukana autosta akun vaihdon aikana. 

Akun vaihdossa on huomioitava myös, että osassa automalleissa virran katkeaminen akun vaihdon aikana voi aiheuttaa isojakin ongelmia ja vaatia diagnoosilaitteella pääsyä auton asetuksiin. Radion koodi on syytä pitää tallessa, jotta radio saadaan tällaisessa tilanteessa palautettua käyttöön. 

Akun irroitus ja kiinnitys oikeaoppisesti

Kun auto on onnistuneesti kytketty ylläpitovirtaan, voidaan akku irrottaa autosta. Akun irrotuksessa on tärkeä muistaa, että aina ensimmäiseksi irrotetaan musta miinuskaapeli. Se laitetaan myös aina viimeiseksi kiinni. Punaisen pluskaapelin kanssa on oltava erityisen huolellinen, jotta se ei pääse koskettamaan ylläpitovirrassa olevan auton runkoa. Tämä voi aiheuttaa oikosulun. 

Kun vanha akku on irrotettu, tulee uusi akku kiinnittää huolella, jotta se ei pääse liikkumaan eikä ylimääräisiä tärinöitä pääse syntymään. Jos vaihdettava akku on fyysisiltä mitoiltaan hieman eri kokoinen kuin vanha, voi kiinnitystä joutua säätämään tai tehdä muita muokkauksia kiinnitykseen. Huono akun kiinnitys on suuri turvallisuusriski ja siksi kiinnitys tarkastetaan myös vuosikatsastuksessa. Akun huolellisen kiinnityksen lisäksi, myös kaapelit kiinnitetään tukevasti akkuun. Löysästi jääneet akkukengät voivat irrota myöhemmin tärinästä ja aiheuttaa virtakatkoksia ja kipinöintiä. 

Kun kaikki kytkennät on tehty ja akku on kiinnitetty tukevasti paikoilleen voidaan auto irroittaa virran ylläpidosta. 

Tämä ohje soveltuu pääsääntöisesti vanhempiin autoihin, kun akun tyyppi ja ampeeritunnit pysyvät samana. Mahdollisuus särkeä kalliita sähkökomponentteja on silti olemassa, jollei tiedä tarkalleen mitä on tekemässä. Pienikin huolimattomuus voi kostautua ja aiheuttaa oikosulun ja sitä kautta suurta vahinkoa auton sähköjärjestelmään. Jos haluaa säästyä kalliilta korjauskuluilta, kannattaa  helpoltakin tuntuva akun vaihto jättää ammattilaisen hoidettavaksi. 

Auton akun vaihto uusiin autoihin

Monet uusista autoista tunnistavat akun hiipumisen ja osaavat pudottaa sähkötoimintoja pois käytöstä, kun akku on tulossa tiensä päähän. Uuden auton akun vaihto ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen toimenpide: uudet autot sisältävät paljon hienoa elektroniikkaa ja auton järjestelmässä on erilaisia laskureita, jotka keräävät tietoa autosta. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi auton toiminnan kannalta tärkeä hiukkasloukun (DPF) täyttöaste. Kerätyn tiedon avulla auto osaa aloittaa regeneroinnin eli hiukkassuodattimen puhdistuksen ajoissa. Tällaisen automatiikan vuoksi uudet autot ovat riskialttiita akun vaihdon yhteydessä tapahtuneiden virtakatkosten aiheuttamille kalliille vahingoille.

Jotta auton elektroniikka ja sen toiminta pysyisi moitteettomana, vaatii akun vaihto lähes aina diagnostiikkalaitteen ja osaavan ammattilaisen tekemään sen. Akun vaihto onkin uusissa autoissa usein monivaiheinen työ, joka on suoritettava valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Mikäli uutta akkua ei koodata auton ohjainlaitteelle oikein, tai ei ollenkaan, voi akun käyttöikä jäädä hyvinkin lyhyeksi. 

Akun vaihto on ilmoitettava auton ohjainlaitteeseen diagnoositesterillä

Kun akku on vaihdettu uuteen autoon, on diagnoositesterillä uusi akku koodattava eli toisin sanoen syötettävä akun tiedot auton järjestelmään. Tällöin auto palauttaa sähkötoiminnot autoon ja toimii jälleen normaalisti. Uudet arvot on syötettävä diagnoositesterillä järjestelmään myös silloin, jos akkutyyppi tai akun koko muuttuu. Ilman koodausta voi akku yli- tai alilatautua käytössä ja esimerkiksi start-stop -järjestelmä voi kytkeytyä pois käytöstä.

Auton akun huolto – voiko sen tehdä itse?

Korkilliset akut, joihin akkuvettä piti lisätä ovat historiaa ja nykyään kaikki käytössä olevat autojen akut ovat käytännössä ns. huoltovapaita. Auton akun huoltoon kuuluvatkin lähinnä napojen ja kaapelikenkien puhdistus korroosiosta, akun ulkoinen puhdistus liasta sekä säännöllinen käyttö/lataus. 

Mikäli auto seisoo pitkiä aikoja käyttämättömänä tai autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja, on akun varauksesta huolehdittava erillisellä laturilla. Huomioithan kuitenkin, että laturin tulee soveltua kyseiselle akkutyypille. Vääränlaisella, parinkympin laturilla ei kannata särkeä parinsadan euron akkua. 

Miten valita oikea akku autoon?

Oikeanlaisen akun valinta on vähintään yhtä tärkeässä osassa kuin oikeaoppisesti suoritettu akun vaihto. Täydellisesti suoritettu akun vaihtokaan ei pelasta ongelmilta, jos vaihdettu akku ei ole soveltuva kyseiseen autoon. Akkua ei kannata ostaa ilman asiantuntemusta ja akun valinnassa on suositeltavaa turvautua ammattilaisten apuun. Oikein valittu akku on pitkäikäinen ja takaa auton luotettavan toiminnan. Akun ongelmista ja akun valintaan vaikuttavista seikoista pääset lukemaan täältä

Auton akun vaihdon hinta muodostuu muutamasta tekijästä

Auton akun vaihdon kokonaishinta koostuu akun hinnasta ja vaihtotyöstä. Akkujen hinnat sijoittuvat usein 100 - 200 € välimaastoon ja vaihtotyö on useimmiten joitakin kymppejä,  hieman työmäärästä tai koodaustarpeesta riippuen. Kaikki yleisimmät autojen akut kuuluvat Öljypisteen hyllyvalikoimaan ja erikoisemmatkin akut saadaan tilattua usein jo seuraavalle päivälle.

Kun akuutti tarve akun vaihtoon tulee eteen, ota yhteyttä lähimpään Öljypisteeseen tai varaa aika akun vaihtoon täältä. Hintatiedustelut ja ajanvaraukset onnistuvat myös soittamalla huoltoneuvontaamme 0400 215750 tai sähköpostilla huolto@oilpoint.fi.