Automaattivaihteiston huollon hinta ja hintavertailun perusteet

Onko automaattivaihteiston huollon hintojen vertailu yhtä haastavaa kuin vakuutusten? Äkikseltään se voi siltä tuntuakin, mutta kokosimme muutaman vinkkivitosen, joilla hintojen vertailu on helpompaa. Lue lisää!
automaattivaihteiston_huolto

Automaattivaihteiston huoltohintoja vertaillessa on syytä kiinnittää huomiota muutamiin seikkoihin, jotta huoltojen hinnat olisivat paremmin vertailukelpoisia keskenään. Huollon hintaan kolme eniten vaikuttavaa asiaa ovat: huoltotapa, vaihdetun öljyn määrä sekä lisätöiden määrä, kuten mm. vaihdetaanko vaihteistoon suodatin tai pestäänkö vaihteisto kemiallisesti.

Perinteinen valutus vai koneellinen huuhteluvaihto?  

Automaattivaihteistojen huoltojen yhteydessä puhutaan usein perinteisestä valutusvaihdosta sekä koneellisesta vaihdosta, jota myös kutsutaan ns. huuhteluvaihdoksi.  

Perinteinen valutus  

Vuosikymmen takaperin lähes kaikki automaattivaihteistot huollettiin ns. perinteisellä tyylillä, jossa vaihteiston öljypohjasta valutettiin öljyt ulos. Perinteisessä valutuksessa pohjapropun kautta öljyä valuu kerrallaan ulos vain noin 30-50% koko vaihteiston öljytilavuudesta. Tämän jälkeen vaihteistoon lisätään sama määrä uutta öljyä ja tätä tulee toistaa useita kertoja, jotta vaihdetun öljyn määrää saadaan kasvatettua. Tämän ns. perinteisen tyylin ongelmana on, että kaikkea öljyä ei saada vaihdettua kokonaan, vaikka uutta öljyä käytettäisiin koko vaihteiston tilavuuden verran. 

Nykyään perinteisellä vaihtotyylillä ei juurikaan enää huolleta momentinmuuntimella varustettuja vaihteistoja, koska niiden kokonaisöljytilavuudet ovat yleisimmin noin 7–13 litraa ja perinteisellä vaihtotyylillä tästä saadaan vaihdettua vain 3,5–5,5 litraa. Pienemmän öljymäärän vuoksi perinteinen vaihtotyyli on usein myös huomattavasti edullisempi vaihtoehto, mutta hinnat eivät ole millään tavalla suoraan verrattavissa koneellisen huuhteluvaihdon hintoihin. Voit hyvin kuvitella saman tilanteen moottoriöljyn kohdalla. Jos neljän litran öljytilavuudella varustetusta moottorista valutetaan öljyä ulos 1,5 litraa ja laitetaan saman verran tilalle, ei kokonaisöljymäärä moottorissa ole täysin uutta ja puhdasta. Tällöin kyllä hinta on halvempaa, mutta lopputuloksessakin on merkittävä ero.  

Momentinmuuntimella varustetun automaattivaihteiston öljynvaihdosta lisää hieman myöhemmin tekstissä. 

Kaksoiskytkinvaihteiston öljynvaihto  

Perinteistä vaihtomenetelmää käytetään yhä, kun huolletaan esimerkiksi nykyään hyvinkin yleisiä kaksoiskytkinvaihteistoja, kuten DSG, DCT, S-tronic -vaihteistoja. Tällaisissa kaksoiskytkinvaihteistoista saadaan tyhjennyspropun kautta valutettua kerralla lähes kaikki vaihteiston öljy. Koneellisella vaihdolla ei näin ollen saavuteta niin merkittävää eroa tavalliseen vaihtoon verrattuna. Öljypisteellä suurin osa DSG-vaihteistoista on kuitenkin mahdollista huoltaa myös koneellisella huuhteluvaihdolla. Tällöin vaihteistosta saadaan vaihdettua vielä reilut pari litraa enemmän öljyä kuin pelkästään tyhjennyspropun kautta. Tämä on luonnollisesti hieman arvokkaampi huoltomenetelmä, koska uutta öljyä käytetään enemmän. Lisää kaksoiskytkinvaihteistojen huollosta voit lukea DSG öljynvaihto ja vaihteiston säännöllinen huolto -blogistamme. 

Momenttimuuntimella varustettujen automaattivaihteistojen öljynvaihto

Koneellinen vaihto tai huuhteluvaihto, miksi sitä haluaakin kutsuttavan, on nykyään lähes standardi, kun puhutaan momentinmuuntimella varustettujen automaattivaihteistojen öljynvaihdosta. Huuhteluvaihdossa automaattivaihteiston huoltolaite kytketään osaksi vaihteiston öljynkiertoa ja laitteella pystytään vaihtamaan kerralla koko vaihteiston öljytilavuus. Laitteen ollessa osa vaihteiston öljykiertoa, imee se toisesta letkusta pois vanhan öljyn ja syöttää toisesta letkusta uutta öljyä tilalle. Ylimääräisiä litroja ei ole tarpeen vaihtaa. Vaihteiston läpi on toki mahdollista vaihtaa vaikka kaksinkertainen määrä öljyä, mutta mitään merkittävää etua sillä ei saavuteta ja jokainen käytetty öljylitra nostaa huollon hintaa. 

Kun vertaat automaattivaihteistojen huoltojen hintaa, kiinnitä aina huomiota vaihdettuihin öljylitroihin! Vaihdetut litrat vaikuttavat suoraan lopullisen hinnan määräytymiseen. 

Suodattimen vaihto on osa automaattivaihteiston huoltoa

Yksi oleellisimmista hintaan vaikuttavista tekijöistä on, kuuluko huoltoon myös muita töitä, kuten vaihteiston suodattimen vaihto. Kaikissa automaattivaihteistoissa ei vaihdettavaa huoltosuodatinta ole tai se on vain metallisihtityyppinen, jonka vaihdolla ei merkittävää hyötyä saavuteta. 

Usein vaihteistossa on kuitenkin patruunatyyppinen suodatin tai paperinen suodatin öljypohjan sisällä tai integroituna vaihteiston öljypohjaan. Silloin suodattimen/öljypohjan vaihto on tärkeää suorittaa öljynvaihdon yhteydessä. Suodattimen vaihto luonnollisesti nostaa huollon hintaa suodattimen ja vaihtotyön hinnan verran. Lisäksi osassa vaihteistossa suodattimen vaihdon yhteydessä syntyy muutamia ”hukkalitroja”, jotka nostavat hintaa muutamilla kympeillä.  

Pienestä hinnannoususta huolimatta, suositeltavaa on, että suodattimen vaihto tehdään aina vaihteiston huollon yhteydessä, ellei sitten öljynvaihtoväliä pidetä erityisen lyhyenä. Tällöin suodattimen vaihto voi tulla kyseeseen vain joka toisella huoltokerralla. Lisää automaattivaihteiston öljynvaihdosta voi lukea blogikirjoituksestamme

Vaihteiston kemiallinen pesu viimeistelee huollon 

Vaihteiston öljyn sekaan on mahdollista lisätä ennen koneellista huuhteluöljynvaihtoa kemiallinen pesuaine, joka poistaa vaihteiston sisältä sinne pinttynyttä likaa. Vaikka pesu ei ole välttämätön huollon yhteydessä ja se nostaa hieman huollon hintaa, on pesu erittäin suositeltavaa, mikäli vaihteistossa on alkanut ilmetä ongelmia tai öljynvaihtoväli on venynyt pitkäksi. Vaihteiston pesu on hyvä lisä myös, mikäli öljy on päässyt erityisen likaiseksi tai on “palanut” käytössä. Näin uusi öljy ei kerää heti itseään kylläiseksi vaihteiston sisälle jääneistä epäpuhtauksista. Vaihteiston kemiallista pesua ei ole kuitenkin mahdollista tehdä huollon yhteydessä, mikäli huolto tehdään perinteisellä menetelmällä tai vaihteistosta ei muuten vaihdeta koko öljytilavuudelta öljyjä.  

Öljypisteellä asiakkaalla on mahdollisuus valita automaattivaihteiston kemiallinen pesu huollon lisäpalveluna ja sitä voidaan myös suositella asiakkaalle huollon yhteydessä, mikäli asiantuntijamme kokevat pesun olevan vaihteistolle hyväksi. 

Vaihteistoöljyn laatu ja muut hintaan vaikuttavat pienemmät tekijät 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi automaattivaihteiston huollon hintaan vaikuttavat myös muut pienemmät tekijät. Näistä selkein on huollossa käytettyjen tuotteiden laatu.  

Kuten kaikki voivat arvata – laatu maksaa eikä laadukasta öljyä ole mahdollista valmistaa edullisesti. Laadukkaan öljyn tuotantoprosessiin kuluva aika on pidempi, laadukkaat lisäaineet sekä itse perusöljy tekevät hyvästä öljystä arvokkaampaa. Öljyssä on myös oltava oikeat valmistajan vaatimat luokitukset ja sen on sovelluttava täysin juuri kyseiseen vaihteistoon. Laadukas öljy on kuitenkin aina parempi vaihtoehto vaihteistolle kuin reilusti halvempi öljy – ja usein loppupeleissä hintaero ei kuitenkaan ole suuri, kun miettii kokonaisuutta. 

Öljypisteellä on päivittäisessä käytössä yli 20 erilaista pelkästään automaattivaihteistoon tarkoitettua öljyä, jotta jokaiseen vaihteistoon löytyy oikea, luokitukset täyttävä öljy. Lisäksi käytämme vain tunnettujen, suurimpien valmistajien öljyjä, jotta voimme olla varmoja öljyn riittävästä laadusta.  

Öljyn laadun lisäksi muita hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. vaihteiston suodattimien eroavuudet sekä tehdyn työn osuus. Kuten öljyn, myös vaihteiston suodattimissa on eroavuuksia. Öljypisteen varastovalikoimaan kuuluvat suodattimet on pyritty valitsemaan tunnetuilta valmistajilta – laatu edellä – vaikka markkinoilla olisi saatavilla huomattavasti edullisempiakin vaihtoehtoja.   

Öljynvaihtotarjouksissa voi työn osuus olla joskus tuntihinnoiteltu, silloin se lisätään lopulliseen hintaan kuluneen ajan mukaan.. Öljypisteen tarjouksissa automaattivaihteiston huollon hinnan saat eriteltynä ja hinta sisältää aina kaikki työt ja tarvikkeet. Kun huollon laajuus on asiakkaan valittavissa, on hinta ilmoitettu hintahaarukan sisälle ja lopullinen hinta muodostuu huollon laajuuden mukaan. Suurin osa automaattivaihteistojen huoltojen hinnoistamme on kuitenkin hinnoiteltu kiinteästi ja löydät ne hinnastostamme.  

Öljypiste automaattivaihteiston huoltajana  

Öljypisteen asiakkailla on mahdollisuus räätälöidä oma automaattivaihteistohuoltonsa sen hetkisen tarpeen mukaiseksi. Ylivoimaisesti suurin osa vaihteistoista huolletaan koneellisesti huuhtelemalla ja valtaosaan tehdään lisäksi vaihteiston kemiallinen pesu sekä mahdollisen huoltosuodattimen vaihto. Asiakkaamme voivat kuitenkin valita vaihteiston huollolle ainoastaan ne työt suoritettavaksi, jotka koetaan tarpeelliseksi. Huoltoneuvontamme kertoo mielellään juuri sinun autosi vaihteistolle sopivista huoltovaihtoehdoista ja osaa tarvittaessa neuvoa minkälainen huolto vaihteistoon on mahdollista ja järkevää suorittaa.   

Öljypiste on tätä nykyä Suomen suurin automaattivaihteistojen huoltaja ja omaa kymmenien tuhansien huoltojen kokemuksen automaattivaihteistojen öljynvaihdoista. Laajan osaamisemme ja kokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan laadukasta huoltoa kilpailukykyiseen hintaan!